GAVA Tango

Gava Tango sú účelovo prispôsobené špecificky náročným potrebám: počnúc prevedením hliníkového profilového systému, skladbou dverného jadra a zasklení, výberom funkčných a bezpečnostných prvkov, rešpektovaním preferencie teplotechniky, cez početné simulácie a skúšky zamerané najmä na preťažovanie pôsobením tepelného žiarenia na veľkorozmerové tmavé elementy. Súbor starších a novších, drobných či väčších inovácií je zapracovaný do tochto vrcholového produktu.

Dizajn vchodových dverí Gava Tango dáva maximálne vyniknúť kráse hliníkových dverných výplní pomocou prevedenia tzv. obojstranného prelepenia dverného krídla. Dverná výplň nie je ako obvykle vsadená do krídla, ale je prilepená na krídle až po jeho viditeľné vonkajšie obrysy. Tým profily krídla Gava Tango celkom prekrýva, a to obojstranne – aj z exteriéru, aj z interiéru. Obojstranné prelepenie okrem atraktívnejšieho dizajnu hliníkových dverí prináša aj posilnenie izolačných vlastností a tuhosti dverného krídla.

Dizajny sú vytvorené bez komplikovaných kombinácií výtvarných motívov, kde prevažuje jednoduchosť a trvalá elegancia.

 

 

Katalóg dverí Gava TANGO

                                               

 

 

 

 

Galéria: