Stavby na kľúč

Naša firma sa zaoberá stavbami na kľúč. Zabezpečuje zákazníkom kompletnú realizáciu stavebných prác od projektovej dokumentácie až po finálnu stavbu.

 

Vyriešime za Vás aj nasledujúce doplňujúce činnosti súvisiace s výstavbou Vášho domu.

■ zhotovenie základov RD

■ kompletnú projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu

■ projektovú dokumentáciu umiestnenia RD na parcele

■ projekt prípojky inžnierskych sieti

■ elektrorevízna správa

■ revízia bleskozvodu

■ zabezpečenie stavebného povolenia

■ geom.zameranie pozemku

■ vytýčenie stavby

■ kolaudácia stavby

■ zameranie pred kolaudáciou

■ oplotenie staveniska

■ zatepľovanie budov
 
■ stavby na kľúč
 
■ pokládka a predaj kameňa
 
■ zemné a vykopové práce
 
■ stavebný dozor
 
■ kompletná montáž na kľúč
 
■ prípojky inžinierkych sieti
 
■ kompletná realizácia inžinierskych sieti a prístupových komunikáci

 

Galéria: